Saturday, January 6, 2018

HUWAD NA PAKIKITUNGO (Shared by: #MyFriend)
Ikaw ba'y nahihibang sa lahat ng katotohanan?
Ikaw ba'y magpapaloko pa rin sa isang tao
Na akala mo'y mabait, na akala mo'y Santo?
Animo'y ikaw ang iniikot at ginagawang trumpo.
Pero ako ay nagtataka nandiyan ka pa rin sa kanya,
Pumapanig na para bang siya pa ang nagdudusa at naaapi.
Sa kanyang mga ginagawa maraming tao ang nasasaktan,
Ginagamit lang pala para lamang sa kanyang pansariling kapakanan.

Kahit anong pagtatakip ay aalingasaw din
Ang baho ng burak na nakakasulasok.
Huwag maging huwad sa iyong pakikisalamuha,
Pwede mo naman gawin ang tama.
Huwag hahayaang iduyan ka sa kasinungalingan,
Dahil pag ito'y iyong makatulugan at makaligtaan
Kinabukasan ay hindi mo na malalaman kung nasaan
At ikaw ay mahahambalos tulad ng alon at 'di alam kung saan ipapadpad.

Dahil sa iyong huwad na katangian,
Ako'y nagpapasalamat na habang maaga ako ay namulat
At muling babangon sa aking pakikipaglaban na totoo para sa bayan.
Tulad ng isang masamang panaginip, ikaw ay aking kakalimutan, aking tatalikdan.


#PunchTheLies­čĄŤ

No comments:

Post a Comment