Wednesday, January 17, 2018

PILIPINAS AKING BANSA (Shared by: #MyFriend Ren Pagal)


Pilipinas Aking Bansa

Bayan kong puno ng pag-asa at minimithi
Nasadlak sa kahirapan at pighati
Lupang sinilanga'y sa banyaga'y alipin
Nang namumuno'y nauuto narin
Sa China na kusang pumapasok at umaangkin
Ng ating teritoryo at lupain na dapat ay sadyang atin.

Kailan pa sisikat ang araw na tayo'y makakawala sa pananakop ng mga banyaga?
Kailan ba tayo magkakaroon ng sandali upang makapagsimula
Ng ating madama ang tunay na kapayapaan at makilala
Sa buong mundo na tayo ay bansang nagkakaisa?#PunchTheLies🤛

No comments:

Post a Comment