Wednesday, February 21, 2018

IPAGLABAN ANG BAYAN (#MyFriend Marissa Tuazon)Ipaglaban ang Bayan


Handog sa lupang sinilangan na ating kinabibilangan
na nalugmok sa pasakit at kahirapan
itong himig na dala ng pag-ibig
dahil taos-puso ang pakikipaglaban.

Mahal na Pilipinas ikaw ay inapak-apakan
ng mga taong nasa upuan ng kapangyarihan.
Kalayaan mo'y matagal naming ipinaglaban
sa rehimeng diktador na noon ay nagdaan.

Hindi namin hahayaang maulit muli
ang pang-aapi at pagtulak sa atin sa pusali.
Hindi tayo magpapagapos sa madahas na kagustuhan
na magwawasak sa maliwanag na kinabukasan.

Tayo ay lumaban
para kay Inang Bayan!
Kaligayahan ng lahat na Pilipino
na makaranas ng maaliwalas at masayang pamumuhay.

Tuligsain ang 'di naaangkop na pamamahala,
mga pahiwatag ay huwag ipagwalang-bahala.
Alalahanin ang Perlas ng Silangan,
ang alab sa puso'y patuloy na ipaglaban.


#PunchTheLies🤛

No comments:

Post a Comment