Thursday, March 22, 2018

GONGDI ANGBU (Shared by: #MyFriend Marissa )


GONGDI ANGBU


Ano ka GONGDI sinusuwerte?
Wala kaming pakialam sana
Kung ikaw lang mag-isa ang SOKLUBUBU
Sa iyong mga kabulukan at MADRA
Kaso kaming lahat ay gusto mong idamay pa

Hindi ka man lang matablan ng YAHI
Mga babae'y pinapahiya mo pati
Sila ba'y mga LANGHAD sa mga masasama mong balak?
Alalahanin mong sila ay may mga karapatan
Karapatan na DIHIN sumang-ayon sa mga gusto mo
At ng mga kasama mong hukluban

Mga LAWA kayong kaluluwa
Magsisisi din kayo 'pag sa impyerno kayo'y TATUSMA
Para sa'yo presidenteng ANGBU
Mga posas ng ICC, paparating na KASBU makalawa
Magdasal ka na, iyong katapusan PITLAMA na


#PunchTheLies🤛


No comments:

Post a Comment