Thursday, March 1, 2018

HARI NG KALSADA (Shared by: #MyFriend Bing Bing)


Hari ng Kalsada


Mamang kay lupit, ang puso m-o’y di na nahabag,
'Pag nagutom ang pamilya ko, dahil walang hanap buhay.”
(Awitin sa tono ng kantang Ang pipit)

Tinaguriang Hari ng kalsada,
Saang sulok umaarangkada.
Simbolo ng pagka-Pilipino,
Kulturang kilala sa buong mundo.

Nais palitan, guyurin,
At sapilitang alisin.
Ngunit ang nais ihalili,
Sa mahal ay di ka makabili.

Gawang Pinoy kuno,
Hindi yan totoo.
Dito lang binuo,
Bakit kami'y niloloko?

Tanggal bulok, Tanggal usok
Batas na gustong pumatok.
Tila kayo'y may kinikilingan,
Jeep lang ang pinag-iinitan.

Trak, bus at pribadong sasakyan,
Bakit inyong hinahayaan
Kung totoong kapakanan ng kalikasan,
Ay gusto ninyong pangalagaan?

Jeep na pangunahing sakayan
Ng iba't ibang mamamayan.
Mga walang sasakyan na naghahanap buhay,
Sa pagsakay ay may saklay saklay.

Hapo sa paglalako na magtataho,
Aleng tangan ay kakanin at puto.
Ilan lamang sila sa maaapektuhan,
Kapag lumang desinyo'y palitan.

Hari ng kalsada,
Ikaw ba'y maglalaho na?
Sa kanta ni Yeng at Spongecola,
Doon na lamang ba maaalala?


#PunchTheLies🤛

No comments:

Post a Comment