Tuesday, April 3, 2018

KITIL DITO, KITIL DOON (Shared by: #MyFriend Bing Bing)


KITIL DITO, KITIL DOON


Ipagtanggol mga mamamayan,
Ipatupad ang kaayusan,
Panatilihin ang kapayapaan,
Iyan ang inyong mga katungkulan.

Ngunit serbisyo'y nakaligtaan,
Inabuso ang angking kapangyarihan.
Naging hamak na sunud-sunuran
Kapalit ng matatanggap tuwing sahuran.

Kung ang utos ay pumaslang,
Sagradong buhay hindi ninyo ginalang.
Kitil dito, kitil doon, mga halang sa pagpatay
Maging bata't walang muwang nadamay.

Pakiusap, itigil ang pagmamalupit!
Hindi kami ang kalaban!
Sakaling kami'y magkasala o madawit,
Imbestigahan bago patawan.

Hindi kayo ang pinagkakautangan ko!
Hindi kayo ang nagbigay nito!
Ni walang karapatang bawiin ito.
Tanging Diyos ang nagbigay ng buhay ko.

Nakakatulog ka pa ba sa gabi kahit
Kahit may umiiyak at nananaghoy ng paimpit?
Karangalan bang madami ang bilang ng nakitil?
Masarap ba sa pakiramdam ang pagsiil?


#PunchTheLies🤛

No comments:

Post a Comment